O projektech

Soutěžní projekty jsou zaměřeny na podporu zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na Trhu práce, evidovaných na Úřadu práce příp. osob neaktivních. Pomocí klíčových aktivit projektů jako jsou aktivizační a motivační programy, individuální poradenství, rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání a přímé podpory ve formě dotovaných pracovních míst chceme dosáhnout zvýšení sebedůvěry účastníků, rozšíření jejich znalostí a dovedností při opětovném vstupu na TP, zvýšení jejich kvalifikace, znovu začlenění a především jejich skutečné uplatnění na TP.

Projekty jsou spolufinancované EU a SR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, investiční priorita – Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, zvýšení zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.