Cílová skupina

Do projektu jsou zařazeny nezaměstnané osoby s věkem 50 let a s délkou evidence na ÚP více než 5 měsíců z důvodu zajištění specializované podpory této znevýhodněné skupině, a to z titulu jejich snížené uplatnitelnosti na trhu práce.

Cíl, zaměření a rozsah projektu Harmonogram projektu
Cílová skupinaKontaktLetákFotogalerie]