Cílová skupina

Do projektu je zařazena cílová skupina osob dlouhodobě nezaměstnaných, evidovaných na ÚP z důvodu zajištění specializované podpory této znevýhodněné skupině a to z titulu její snížené uplatnitelnosti na trhu práce.

Cíl, zaměření a rozsah projektu Harmonogram projektu
Cílová skupinaKontaktLetákFotogalerie