Cílová skupina

Do projektu jsou zařazeny osoby s nízkou úrovní kvalifikace z důvodu zajištění specializované podpory této znevýhodněné skupině, a to z titulu jejich snížené uplatnitelnosti na trhu práce.


Další informace o projektu Šance pro tebe

O projektu a anotaceCíl, zaměření a rozsahHarmonogramCílová skupinaKontaktní místoFotogalerie