Cílová skupina projektu Šance pro tebe II.

Do projektu jsou zařazeny osoby s nízkou úrovní kvalifikace z důvodu zajištění specializované podpory této znevýhodněné skupině, a to z titulu jejich snížené uplatnitelnosti na trhu práce.


Další informace o projektu

Základní informaceKlíčové aktivityHormonogramKontaktní místo a osoby