Harmonogram projektu Šance pro tebe II.

Harmonogram projektu je nastaven obecně, dále bude upravován konkrétně po domluvě s příslušným ÚP a to v závislosti na stanovení data a hodiny výběru účastníků do projektu.


Další informace o projektu

Základní informaceKlíčové aktivityCílová skupinaKontaktní místo a osoby