Cílová skupina projektu Zpět do práce II.

Do projektu jsou zařazeny osoby s nízkou úrovní kvalifikace z důvodu zajištění specializované podpory této znevýhodněné skupině, a to z titulu jejich snížené uplatnitelnosti na trhu práce.

 


Další informace o projektu

Základní informaceHarmonogramKlíčové aktivityKontaktní místo a osoby