Harmonogram projektu Zpět do práce II.

Harmonogram projektu je nastaven obecně, dále bude upravován konkrétně po domluvě s příslušným ÚP a to v závislosti na stanovení data a hodiny výběru účastníků do projektu.


Další informace o projektu

Základní informaceCílová skupinaKlíčové aktivityKontaktní místo a osoby