Harmonogram realizace projektu

Harmonogram projektu je nastaven obecně, dále bude upravován konkrétně po domluvě s příslušným ÚP a to v závislosti na stanovení data a hodiny výběru účastníků do projektu.

Vybrané aktivity a pravděpodobné termíny:


Další informace o projektu Zpět do práce

O projektu a anotaceCíl, zaměření a rozsahHarmonogramCílová skupinaKontaktní místoFotogalerie