Projekt Dokážu to
Ukončeno

Realizátor projektu: KRUH pomoci, o.p.s.

Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003900

Zahájení realizace projektu: 1. 3. 2017

Ukončení realizace projektu: 28. 02. 2019

Místo realizace: Ústecký kraj, Most

Spolupracující subjekt: KoP ÚP ČR Most

O projektu

Projekt Dokážu to je spolufinancován EU a SR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, investiční priorita – Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob, zvýšení zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných

Anotace

Projekt je zaměřen na podporu zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na TP, osob se zdravotním postižením a osob s kumulací hendikepů na TP. Pomocí KA projektu jako jsou aktivizační a motivační programy, individuální poradenství, rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání a přímé podpory ve formě dotovaných pracovních míst chceme dosáhnout zvýšení sebedůvěry ve své dovednosti při opětovném vstupu na TP, zvýšení jejich kvalifikace, znovu začlenění a jejich skutečné uplatnění na TP.

Cíl, zaměření a rozsah projektu Harmonogram projektu
Cílová skupinaKontaktLetákFotogalerie