Cíl, zaměření a rozsah projektu

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je aktivní podpora všech účastníků, individuální spolupráce, zvýšení motivace k aktivnímu vyhledání pracovního uplatnění na trhu práce a získání zaměstnání. V rámci trvání projektu vznikne 25 dotovaných pracovních míst, zde příspěvek v podobě dotovaného pracovního místa činí 14.000 Kč/osoba po dobu 6 měsíců. Dále budou účastníci podpořeni vhodným a jimi zvoleným rekvalifikačním kurzem.
Po celou dobu realizace projektu bude účastníkům k dispozici poradce v Kontaktním místě v Mostě a pracovní místo, kde budou moci využívat počítač, tiskárnu, telefon, skener a to především při úpravě životopisu a oslovování potenciálních zaměstnavatelů.

Zaměření a rozsah projektu

Projekt je realizován v Ústeckém kraji, okres MOST od března 2017 do února 2019. Zapojeno bude 60 osob (ženy i muži) osoby zdravotně postižené a osoby s věkem nad 50 let s dobou evidence na ÚP déle než 5 měsíců. Za dobu realizace si zvýší kvalifikaci 20 osob. Minimálně 30 osob získá pracovní smlouvu.
Všem účastníkům bude poskytováno i odborné poradenství v oblasti finanční nebo pracovně právní. V případě potřeby může účastník využít i psychologickou konzultaci při řešení problémových situací.

Cíl, zaměření a rozsah projektu Harmonogram projektu
Cílová skupinaKontaktLetákFotogalerie