Cílová skupina

Do projektu jsou zařazeny 2 cílové skupiny a to osoby nezaměstnané, evidované na ÚP – osoby zdravotně postižené a osoby s kumulací hendikepů na trhu práce = osoby nezaměstnané s věkem nad 50 let vedené v evidenci ÚP déle než 5 měsíců (dále jen „osoby nad 50 let“) z důvodu zajištění specializované podpory těmto znevýhodněným skupinám, které jsou si velmi podobné a to z titulu jejich snížené uplatnitelnosti na trhu práce.

Cíl, zaměření a rozsah projektu Harmonogram projektu
Cílová skupinaKontaktLetákFotogalerie