Zpět do práce
Ukončeno

Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009067
Zahájení realizace projektu: 1.10. 2018
Ukončení realizace projektu: 30. 9. 2020
Místo realizace:  Ústecký kraj,  okres Louny
Spolupracující subjekt: KoP ÚP ČR Louny


O projektu

Projekt Zpět do práce je spolufinancován EU a SR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, investiční priorita – Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků. Specifický cíl: Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných

Anotace

Projekt je zaměřen na podporu zaměstnanosti CS osob nezaměstnaných evidovaných na ÚP z titulu nízké úrovně kvalifikace v okrese Louny případně zájemců. Pomocí klíčových aktivit projektu jako jsou aktivizační a motivační programy, individuální poradenství, rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání a přímé podpory ve formě dotovaných pracovních projekt zajistí aktivizaci účastníků pro vstup na TP, zvýšení kvalifikace jmenovaných osob, znovu začlenění a jejich skutečné uplatnění na TP.


Další informace o projektu Zpět do práce

Cíl, zaměření a rozsahHarmonogramCílová skupinaKontaktní místoFotogalerie